nevstřebatelné chirurgické šití

Propylen

Monofilní, modré, nevstřebatelné, chirurgické vlákno z propylenu.

Používá se při stomatochirurgických, kardiovaskulárních, oftalmologických a neurologických zákrocích. Při implantaci vyvolává minimální zánětlivé reakce a při hojení nedegraduje a není tak ovlivněna pevnost v tahu. Používá se u infikovaných ran nebo u poranění s pozdějším rizikem infekce. Sutura není adherentní k tkáním a lze ji snadno odstranit. Obvykle se odstraňuje do 30 dní od implantace.

K dispozici v rozměrech USP 2 – 0, USP 2/0 – 8/0

 

 

NÁVOD K POUŽITÍ

PROPYLEN

monofilní nevstřebatelné chirurgické šicí vlákno

Popis

PROPYLEN je sterilní nevstřebatelné chirurgické šicí vlákno vyrobené z izotaktického krystalického stereoisomeru polypropylenu (lineární syntetický polyolefin) (C3H6)n.

Materiál je dodáván v modré barvě, barvený modrým barvivem ftalocianin.

Množství barviva je méně než 0,5% celkové hmotnosti vlákna.

Materiál je k dispozici v široké škále průměrů, délek a kombinací s mnoha druhy vysoce kvalitních nerezových jehel, které jsou dodávány v mnoha velikostech a typech. Všechny varianty jsou popsány v produktovém katalogu.

PROPYLEN sterilní chirurgické vlákno plně splňuje požadavky evropského lékopisu pro sterilní syntetická vlákna, a je v souladu s nezbytnými požadavky směrnice 93/42 / EHS.

Indikace

Materiál PROPYLEN  je používn k ligaci a aproximaci měkkých tkání, při oftalmologické chirurgii, kardiovaskulárních a neurochirurgických operacích.

Aplikace

Volba a použití materiálu PROPYLEN závisí na stavu pacienta, velikosti rány, typu tkáně, chirurgické technice a zkušenosti a volbě chirurga. Stehy se obvykle odstraňují do 30 dní od operace.

Působení

PROPYLEN po implantaci způsobuje pouze počáteční mírnou zánětlivou odezvu a poté je pomalu a postupně opouzdřen pojivovou tkání.

PROPYLEN se nevstřebává ani nepodléhá rozkladu působením tkáňových enzymů.

Díy své jednovláknové struktuře a antikapilárním vlastnostem je tento materiál vhodný pro použití v místě s žádoucí minimální reakcí tkáně. Riziko kontaminace rány a jejího zanícení se tak snižuje na minimum. PROPYLEN není adherentní k tkáním a kdykoli může být jednoduše a bezbolestně odstraněn.

Kontraindikace

Materiál PROPYLEN by neměl být používán u pacientů se známou zvýšenou citlivostí nebo alergiií na Polypropylen.

Varování / Opatření / Interakce

Chirurgický materiál PROPYLEN je určen pro použití pouze profesionály, kteří jsou seznámení s chirurgickými postupy a technikami používající nevstřebatelné stehy a techniky zavírání rány, jelikož riziko dehiscence rány se může lišit v závislosti na místě aplikace a použitém šicím materiálu.

Při manipulaci s tímto materiálem nebo s jiným šicím materiálem je třeba dbát na to, aby během manipulace nedošlo k jeho poškození.

Zabraňte poškození nebo zkroucení vlivem použití chirurgických nástrojů, jako jsou svorky, pinzety nebo jehelce. Zvláštní pozornost je třeba věnovat manipulaci s chirurgickými jehlami. Jehelec by měl uchopit jehlu v oblasti, která by neměla přesáhnout 1/3 až 1/2 celkové délky jehly od bodu připevnění ke stehu.

Uchopení jehly v místě jejího pronikání do tkáně by mohlo vážně narušit její penetrační výkon nebo dokonce způsobit zlomení jehly. Snaha o narovnání ohnuté jehly může způsobit ztrátu její pevnosti a snížení její odolnosti proti zlomení. Použité jehly musí být umístěny do speciálních nádob na odpad a odborně zlikvidovány. Standardní chirurgická praxe by měla být dodržována s ohledem na ošetření a uzavření kontaminovaných nebo infekčních ran.

Vedlejší účinky

Použití šicího materiálu PROPYLEN může u některých pacientů způsobit dočasné lokální podráždění nebo dočasnou zánětlivou odezvu na cizí tělo. Vliv cizí látky může zpočátku zhoršit předchozí zánět tkáně.

Sterilita

Materiál PROPYLEN je sterilizován plynem (Etylenoxid). Způsob sterilizace je uveden na každém jednotlivém balení. Chirurgické šití je určeno k jednorázovému použití. Jakmile dojde k poškození nebo otevření obalu nesmí být materiál dál používán.

Nepoužité a otevřené sutury musí být zlikvidovány. Materiál nesmí být resterilizován.

Skladování

Doporučená teplota skladování je do 25°C, mimo dosah vlhkosti a přímého slunečního záření. Sutury nesmí být používány po uplynutí doby expirace!

další materiál →