chirurgické šití RPGLA

Neosorb Rapid (RPGLA)

Pletené, nebarvené syntetické rychle vstřebatelné chirurgické vlákno                      z polyglaktinu 910, potažené.

Doporučuje se pro dentální zákroky, chirurgické operace kůže a sliznic a plastickou chirurgii, urologii, gynekologii či epiziotomii kde je vhodná pouze krátkodobá podpora stehu. Není vhodné pro oční, neurologické nebo kardiovaskulární implantace.

Pevnost v tahu: 50% po 5 dnech. Celková ztráta pevnosti po 10-14 dnech.

Kompletní absorpce: ve 42 dnech

K dispozici v rozměrech USP 1 – 0, USP 2/0 – 5/0

NÁVOD K POUŽITÍ

NEOSORB RAPID P.G.L.A.

Syntetické vstřebatelné nebarvené splétané chirurgické šicí vlákno                  z polyglactinu

910 potažené ko-polymerem polyglactinu 370 a stearanem vápenatým.

Popis

NEOSORB RAPID (polyglactin 910) je splétané syntetické vstřebatelné sterilní chirurgické šití vlákno vyrobeno z kopolymeru 90% kyseliny glykolové a 10% kyseliny L-mléčné.

Molekulární vzorec tohoto kopolymeru je (C2H2O2)m(C3H4O2)n.

Pro NEOSORB RAPID je typická rychlá ztráta pevnosti, k níž dochází díky nižší molekulové hmotnosti než u normálního materiálu NEOSORB PGLA. Materiál se dodává nebarvený.

NEOSORB     RAPID plně splňuje požadavky evropského lékopisu pro sterilní syntetické splétané vstřebatelné vlákna a je v souladu s nezbytnými požadavky směrnice 93/42 / EHS.

 Indikace

NEOSORB RAPID syntetické vstřebatelné vlákno je indikováno pouze v případech aproximace měkkých tkání a sliznic a v plastické chirurgii, kde je vyžadována pouze krátkodobá podpora rány.

Materiál není určen pro ligaci, oftalmologické, kardiovaskulární nebo neurochirurgické zákroky.

Použití

Materiál NEOSORB RAPID vyvolává minimální zánětlivou reakci, po níž následuje pomalu postupující vazivové zapouzdření. Postupná ztráta pevnosti a vstřebávání tohoto šicího materiálu je důsledkem hydrolytického rozkladu na kyselinu glykolovou a kyselinu mléčnou, která se následně v těle vstřebává a je metabolizována.  NEOSORB RAPID si zachovává přibližně 50% původní síly tahu po 5 dnech po implantaci. Veškerá pevnost v tahu se ztrácí po 10 až 14 dnech. Ke kompletní absorbci dochází během 42 dní.

Kontraindikace

Materiál NEOSORB RAPID je rychle vstřebatelný a není určen k použití při aplikacích, kde je vyžadována delší nebo trvalá adaptace tkáně s tahovým zatížením.

Varování / Opatření / Interakce

Chirurgický materiál NEOSORB RAPID je určen pro použití pouze profesionály, kteří jsou seznámení s chirurgickými postupy a technikami používající vstřebatelné stehy a techniky zavírání rány, jelikož riziko dehiscence rány se může lišit v závislosti na místě aplikace a použitém šicím materiálu. Uživatel musí být proškolen  v technice používání chirurgických šicích materiálů a technikách ukončování stehů.

Při výběru stehu by měla být brána v úvahu jeho in vivo výkonnost.

Použití materiálu Neosorb RAPID může být nevhodné u starších, podvyživených a oslabených pacientů nebo u pacientů trpících jinými stavy, které mohou zpomalit hojení ran.

Stejně jako u všech ostatních vstřebatelných šicích materiálů může Neosorb RAPID vyvolat přechodnou reakci těla na cizí prostředek.

Standardní chirurgická praxe by měla být dodržována s ohledem na ošetření a uzavření kontaminovaných nebo infekčních ran.

Topické kožní stehy, které musí zůstat na místě déle než 7 – 10 dnů, mohou způsobitlokální podráždění a vnější část by měla být zastřižena a odstraněna.

Vhodného zabezpečení uzlů se dosahuje standardní chirurgickou metodou plochých a čtvercové smyček, s dalšími prvky v závislosti na chirurgických okolnostech a zkušenosti chirurga. Jehelce, pinzety a ostatní chirurgické nástroje mohou způsobovat poškození povrchu materiálu a jeho oslabení. Z tohoto důvodu by měla být tato činnost minimalizována stejně tak jako nadměrné napínání uzlů a celého materiálu.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat manipulaci s chirurgickými jehlami. Jehelec by měl uchopit jehlu v oblasti, která by neměla přesáhnout 1/3 až 1/2 celkové délky jehly od bodu připevnění ke stehu. Uchopení jehly v místě jejího pronikání do tkáně by mohlo vážně narušit její penetrační výkon nebo dokonce způsobit zlomení jehly. Snaha o narovnání ohnuté jehly může způsobit ztrátu její pevnosti a snížení její odolnosti proti zlomení. Použité jehly musí být umístěny do speciálních nádob na odpad a odborně zlikvidovány.

Nežádoucí účinky

Použití materiálu NEOSORB RAPID může u některých pacientů způsobit dočasné lokální podráždění nebo dočasnou zánětlivou odezvu na cizí tělo nebo dokonce erytém a induraci v případech subkutikulární aplikace. Vliv cizí látky může zpočátku zhoršit předchozí zánět tkáně.

Sterilita

Materiál NEOSORB RAPID je sterilizován plynem (Etylenoxid). Způsob sterilizace je uveden na každém jednotlivém balení. Chirurgické šití NEOSORB RAPID je určeno k jednorázovému použití. Jakmile dojde k poškození nebo otevření obalu nesmí být materiál dál používán.

Nepoužité a otevřené sutury musí být zlikvidovány. Materiál NEOSORB RAPID nesmí být resterilizován.

Skladování

Doporučená teplota skladování je do 25°C, mimo dosah vlhkosti a přímého slunečního záření. Sutury nesmí být používány po uplynutí doby expirace!

další materiál →