Profimed nevstřebatelný chirurgický šicí materiál PTFE

Profimed

Monofilní, nebarvené, nevstřebatelné, chirurgické vlákno z PTFE.

PROFIMED je sterilní neabsorbovatelný chirurgický šicí materiál vyrobený z  polytetrafluorethylenu (PTFE).

Používá se na měkké tkáně a dále pak při stomatochirurgických zákrocích zejména implantologii a paradontologii, nebo dále při kardiovaskulárních zákrocích. Není vhodný pro oční chirurgii a neurologické zákroky. Nezpůsobuje podráždění kůže, sliznic a tkání. Jako ostatní monofilní materiály je v těle velmi dobře snášen. Je hydrofobní a oleofobní. Nemá téměř žádný paměťový efekt, což usnadňuje manipulaci.

K dispozici v rozměrech USP 3/0 – 6/0

 

 

NÁVOD K POUŽITÍ

PROFIMED

Nebarvené monofilní nevstřebatelné sterilní PTFE chirurgické šicí vlákno

Popis

PROFIMED je sterilní nevstřebatelné chirurgické šicí vlákno vyrobené z polytetrafluorethylenu (PTFE). Molekulární vzorec polymeru je (C2F4)n.

Materiál je dodáván nebarvený a je k dispozici v široké škále průměrů, délek a kombinací s mnoha druhy vysoce kvalitních nerezových jehel, které jsou dodávány v mnoha velikostech a typech. Všechny varianty jsou popsány v produktovém katalogu.

PROFIMED sterilní chirurgické vlákno plně splňuje požadavky evropského lékopisu pro sterilní nevstřebatelná vlákna, a je v souladu s nezbytnými požadavky směrnice 93/42 / EHS.

Indikace

Materiál PROFIMED  je používán k ligaci a aproximaci měkkých tkání, při dentálních, implantologických zákrocích a kardiovaskulárních operacích. Není určen pro oftalmologickou chirurgii, mikrochirurgii či použití na periferní nervové tkáně.

Aplikace

Volba a použití materiálu PROFIMED závisí na stavu pacienta, velikosti rány, typu tkáně, chirurgické technice a zkušenosti a volbě chirurga.

Působení

PROFIMED po implantaci způsobuje pouze počáteční mírnou zánětlivou odezvu a poté je pomalu a postupně opouzdřen pojivovou tkání.

Kontraindikace

Nejsou známé žádné kontraindikace.

Varování / Opatření / Interakce

Bezpečnost a efektivnost použití materiálu PROFIMED v oční chirurgii, mikrochirurgii a při operacích periferních nervových tkání zatím nebyla prokázána.

Chirurgický materiál PROFIMED je určen pro použití pouze profesionály, kteří jsou seznámení s chirurgickými postupy a technikami používající nevstřebatelné stehy a techniky zavírání rány, jelikož riziko dehiscence rány se může lišit v závislosti na místě aplikace a použitém šicím materiálu.

Při manipulaci s tímto materiálem nebo s jiným šicím materiálem je třeba dbát na to, aby během manipulace nedošlo k jeho poškození.

Zabraňte poškození nebo zkroucení vlivem použití chirurgických nástrojů, jako jsou svorky, pinzety nebo jehelce. Zvláštní pozornost je třeba věnovat manipulaci s chirurgickými jehlami. Jehelec by měl uchopit jehlu v oblasti, která by neměla přesáhnout 1/3 až 1/2 celkové délky jehly od bodu připevnění ke stehu.

Uchopení jehly v místě jejího pronikání do tkáně by mohlo vážně narušit její penetrační výkon nebo dokonce způsobit zlomení jehly. Snaha o narovnání ohnuté jehly může způsobit ztrátu její pevnosti a snížení její odolnosti proti zlomení. Použité jehly musí být umístěny do speciálních nádob na odpad a odborně zlikvidovány. Standardní chirurgická praxe by měla být dodržována s ohledem na ošetření a uzavření kontaminovaných nebo infekčních ran.

Vedlejší účinky

Použití šicího materiálu PROFIMED může u některých pacientů způsobit dočasné lokální podráždění nebo dočasnou zánětlivou odezvu na cizí tělo. Vliv cizí látky může zpočátku zhoršit předchozí zánět tkáně.

Sterilita

Materiál PROFIMED je sterilizován plynem (Etylenoxid). Způsob sterilizace je uveden na každém jednotlivém balení. Chirurgické šití je určeno k jednorázovému použití. Jakmile dojde k poškození nebo otevření obalu nesmí být materiál dál používán.

Nepoužité a otevřené sutury musí být zlikvidovány. Materiál nesmí být resterilizován.

Skladování

Doporučená teplota skladování je do 25°C, mimo dosah vlhkosti a přímého slunečního záření. Sutury nesmí být používány po uplynutí doby expirace!

 

 další materiál →