nevstřebatelné chirurgické šití polyamid

Polyamid

Polyamid je monofilní, modré, nevstřebatelné, chirurgické vlákno.

Vhodný materiál k šití měkkých tkání, na použití při stomatochirurgických zákrocích, není vhodný pro kardiovaskulární, oftalmologické a neurologické zákroky. Polyamidová sutura není adherentní k tkáním a lze ji snadno odstranit. Obvykle se odstraňuje do 30 dní od implantace.

K dispozici v rozměrech USP 2 – 0, USP 2/0 – 6/0

Návod k použití

POLYAMID

monofilní nevstřebatelný sterilní chirurgický šicí materiál

 Popis

POLYAMID je sterilní monofilní nevstřebatelný chirurgický šicí materiál vyrobený z polyamidu – nylonu 6. POLYAMID je barvený modrým barvivem ftalocianin. Materiál je k dispozici v široké škále průměrů, délek a kombinací s mnoha druhy vysoce kvalitních nerezových jehel, které jsou dodávány v mnoha velikostech a typech. Všechny varianty jsou popsány v produktovém katalogu. POLYAMID sterilní chirurgické vlákno plně splňuje požadavky evropského lékopisu pro sterilní syntetická vlákna, a je v souladu s nezbytnými požadavky směrnice 93/42 / EHS.

Indikace

Materiál Polyamid je indikován pro použití při všeobecné aproximaci a ligaci měkkých tkání. Nepoužívá se na kardiovaskulární tkáně nebo tkáně centrální nervové soustavy.

Aplikace

Volba a použití POLYAMID syntetického nevstřebatelného monofilního vlákna závisí na stavu pacienta, velikosti rány, typu tkáně, chirurgické technice a zkušenosti a volbě chirurga. Vlákno Polyamid není určeno pro trvalou implantaci a mělo by být odstraněno během 30 dní od operace.

Působení

Chirurgický šicí materiál POLYAMID není adherentní k tkáním a může být jednoduše a bezbolestně odstraněn.

Kontraindikace

Nejsou známé žádné kontraindikace.

Varování / Opatření / Interakce

Chirurgický materiál POLYAMID je určen pro použití pouze profesionály, kteří jsou seznámení s chirurgickými postupy a technikami používající nevstřebatelné stehy a techniky zavírání rány, jelikož riziko dehiscence rány se může lišit v závislosti na místě aplikace a použitém šicím materiálu. Při manipulaci s tímto materiálem nebo s jiným šicím materiálem je třeba dbát na to, aby během manipulace nedošlo k jeho poškození.

Zabraňte poškození nebo zkroucení vlivem použití chirurgických nástrojů, jako jsou svorky, pinzety nebo jehelce. Zvláštní pozornost je třeba věnovat manipulaci s chirurgickými jehlami. Jehelec by měl uchopit jehlu v oblasti, která by neměla přesáhnout 1/3 až 1/2 celkové délky jehly od bodu připevnění ke stehu.

Uchopení jehly v místě jejího pronikání do tkáně by mohlo vážně narušit její penetrační výkon nebo dokonce způsobit zlomení jehly. Snaha o narovnání ohnuté jehly může způsobit ztrátu její pevnosti a snížení její odolnosti proti zlomení. Použité jehly musí být umístěny do speciálních nádob na odpad a odborně zlikvidovány. Standardní chirurgická praxe by měla být dodržována s ohledem na ošetření a uzavření kontaminovaných nebo infekčních ran.

Vedlejší účinky

Použití šicího materiálu může u některých pacientů způsobit dočasné lokální podráždění nebo dočasnou zánětlivou odezvu na cizí tělo. Vliv cizí látky může zpočátku zhoršit předchozí zánět tkáně.

Sterilita

Materiál je sterilizován plynem (Etylenoxid). Způsob sterilizace je uveden na každém jednotlivém balení. Chirurgické šití Polyamid je určeno k jednorázovému použití. Jakmile dojde k poškození nebo otevření obalu nesmí být materiál dál používán.

Nepoužité a otevřené sutury musí být zlikvidovány. Materiál Polyamid nesmí být resterilizován.

Skladování

Doporučená teplota skladování je do 25°C, mimo dosah vlhkosti a přímého slunečního záření. Sutury nesmí být používány po uplynutí doby expirace!

další materiál →