nevstřebatelný chirurgický šicí materiál z hedvábí

Hedvábí – Silk

Splétané, černé, nevstřebatelné, chirurgické vlákno z hedvábí – povoskované.

Materiál je vhodný k všeobecné chirurgii – šití měkkých tkání, při stomatochirurgických, oftalmologických, ortopedických, gastroenterologických , gynekologických a porodnických zákrocích či operacích kýly. Není vhodné pro použití při kardiovaskulárních ani neurologických operacích.

K dispozici v rozměrech USP 4 – 0 , USP 1/0 – 6/0

NÁVOD K POUŽITÍ

Hedvábí / Silk

Splétané nevstřebatelné povoskované sterilní chirurgické šicí vlákno

Popis – fyzické vlastnosti

Hedvábí je sterilní, nevstřebatelné chirurgické šicí vlákno přírodního původu vyrobené splétáním vláken bource morušového (Bombyx Mori L). Vlákna jsou barvená černou barvou Sulphur Black 1. Množství vláken použitých při splétání závisí na požadovaném průměru materiálu. Hedvábná vlákna jsou potažena tenkou vrstvou vosku (nebo silikonu).

Chirurgický šicí materiál je k dispozici v široké škále průměrů, délek a kombinací s mnoha druhy vysoce kvalitních nerezových jehel, které jsou dodávány v mnoha velikostech a typech. Všechny varianty jsou popsány v produktovém katalogu.

Sterilní chirurgické vlákno z HEDVÁBÍ plně splňuje požadavky evropského lékopisu pro sterilní splétaná hedvábná vlákna, a je v souladu s nezbytnými požadavky směrnice 93/42 / EHS.

Indikace

Sutury z HEDVÁBÍ jsou indikovány na aproximaci a ligaci měkkých tkání, oblíbené je na použití při orální a maxilofaciální chirurgii. Tento šicí materiál není vhodný pro operace kardiovaskulárního systému a tkání centrální nervové soustavy.

Aplikace

Volba a použití materiálu HEDVÁBÍ závisí na stavu pacienta, velikosti rány, typu tkáně, chirurgické technice a zkušenosti a volbě chirurga.

Působení

Materiál po implantaci způsobuje pouze počáteční mírnou zánětlivou odezvu a poté je pomalu a postupně opouzdřen pojivovou tkání.

Hedvábné vlákno je nevstřebatelné, ale protein přirozeně obsažen ve vlákně postupně degraduje a v těle může vést k postupné ztrátě pevnosti v tahu.

Kontraindikace

Hedvábné vlákno není určeno pro implantaci, kde je vyžadována trvalá pevnost v tahu či dlouhodobá podpora rány. Také se nepoužívá u pacientů s přecitlivělostí nebo alergií na hedvábná vlákna.

Varování / Opatření / Interakce

Chirurgický šicí materiál HEDVÁBÍ je určen pro použití pouze profesionály, kteří jsou

seznámení s chirurgickými postupy a technikami používající nevstřebatelné stehy a techniky zavírání rány, jelikož riziko dehiscence rány se může lišit v závislosti na místě aplikace a použitém šicím materiálu.

Při manipulaci s tímto materiálem nebo s jiným šicím materiálem je třeba dbát na to, aby během manipulace nedošlo k jeho poškození.

Zabraňte poškození nebo zkroucení vlivem použití chirurgických nástrojů, jako jsou svorky, pinzety nebo jehelce. Zvláštní pozornost je třeba věnovat manipulaci s chirurgickými jehlami. Jehelec by měl uchopit jehlu v oblasti, která by neměla přesáhnout 1/3 až 1/2 celkové délky jehly od bodu připevnění ke stehu.

Uchopení jehly v místě jejího pronikání do tkáně by mohlo vážně narušit její penetrační výkon nebo dokonce způsobit zlomení jehly. Snaha o narovnání ohnuté jehly může způsobit ztrátu její pevnosti a snížení její odolnosti proti zlomení. Použité jehly musí být umístěny do speciálních nádob na odpad a odborně zlikvidovány. Jako u všech šicích materiálů, může jejich dlouhý kontakt se solnými roztoky, jako např. moč nebo žluč, může vést k tvorbě kamenů.

Vedlejší účinky

Použití materiálu HEDVÁBÍ může u některých pacientů způsobit alergickou reakci, dočasné lokální podráždění nebo dočasnou zánětlivou odezvu na cizí tělo.

Vliv cizí látky může zpočátku zhoršit předchozí zánět tkáně.

Sterilita

Materiál HEDVÁBÍ je sterilizován gama zářením. Způsob sterilizace je uveden na každém jednotlivém balení. Chirurgické šití je určeno k jednorázovému použití. Jakmile dojde k poškození nebo otevření obalu nesmí být materiál dál používán.

Nepoužité a otevřené sutury musí být zlikvidovány. Materiál nesmí být resterilizován.

Skladování

Doporučená teplota skladování je do 25°C, mimo dosah vlhkosti a přímého slunečního záření. Sutury nesmí být používány po uplynutí doby expirace!

další materiál →