Případová studie – použití PTFE membrán

bariérové membrány

Horizontální augmentace pomocí xenogenní transplantace a použití PTFE membrány

Cíl:

Řízená kostní regenerace s cílem zabránění migrace buněk z okolní měkké tkáně do augmentačního místa pomocí použití bariérové regenerační PTFE membrány. Tato případová studie demonstruje praktické využití polytetrafluoretylénových (PTFE) membrán a augmentačního materiálu pro nápravu horizontálního kostního defektu při vložení implantátu.

Případ:

Klinické a tomografické vyšetření pacientky (45 let) zobrazilo horizontální kostní defekt v levé mandibule.

  1. Výchozí stav – před operací
paradontologický defekt
Výchozí stav – před operací

 

2. CBCT scan

Případová studie použití PTFE membrány
CBCT scan

3. Oblast prvního moláru a druhého moláru

Oblast prvního moláru
Oblast prvního moláru
Oblast druhého moláru
Oblast druhého moláru

4. Odkrytí laloku

Odkrytí laloku
Odkrytí laloku

5. Vložení implantátu, fixace PTFE membrány

Vložení implantátu, fixace PTFE membrány
Vložení implantátu, fixace PTFE membrány

6. Implantace augmentačního materiálu

Implantace augmentačního materiálu
Implantace augmentačního materiálu

7. Stabilizace PTFE membrány

Stabilizace PTFE membrány
Stabilizace PTFE membrány

8. Uzavření laloku pomocí sutur Medipac

Uzavření laloku pomocí sutur Medipac
Uzavření laloku pomocí sutur Medipac

9. Pooperační výsledek 2 týdny po implantaci

Pooperační výsledek 2 týdny po implantaci
Pooperační výsledek 2 týdny po implantaci

10. Výsledek 6 měsíců po implantaci

Výsledek 6 měsíců po implantaci
Výsledek 6 měsíců po implantaci

11. Vložení vhojovacích abutmentů

Vložení vhojovacích abutmentů
Vložení vhojovacích abutmentů

12. Radiografické snímky po šesti měsících (před a po protéze)

Radiografické snímky po šesti měsících (před a po protéze)
Radiografické snímky po šesti měsících (před a po protéze)

Závěr:

Horizontální defekty mohou být úspěšně léčeny při použití PTFE membrán a augmentačního materiálu během fáze zavádění implantátu.

Zdroj: Medipac SA

Klinická studie provedena: Ege University, School of Dentistry, Periodontology Department, Izmir, Turecko

Při případové studii byly použití PTFE mebrány Medipac

Případová studie použití regeneračních PTFE membrán a fixačních nástrojů Medipac